Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο

—> δείτε την σχετική απόφαση

Posted in Διάφορα θέματα, Χρήσιμες πληροφορίες | Tagged , | Σχόλια κλειστά

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

—> δείτε την ανακοίνωση

 

 

 

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-11-2014

Άνδρος 17-11-2014

Αριθ. Πρωτ.:11889

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 σε   συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. XYTYκαι μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Νήσου Άνδρου (–>εισήγηση)
 2. Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2015 (–> εισήγηση)
 3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στο Γαύριο (–> εισήγηση)
 4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στον Όρμο Κορθίου (–> εισήγηση)
 5. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου
  «Μετατροπή Κτιρίου Όρμου Κορθίου» (–> εισήγηση)
 6. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (–> εισήγηση)
 7. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης (–> εισήγηση)
 8. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Άνδρου (–> εισήγηση)
 9. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου
 10. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εντύπων τουριστικής προβολής (–> εισήγηση)
 11. Παραγραφή υποχρεώσεων έως έτος 2008 (–> εισήγηση)
 12. Ορισμός αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου (–> εισήγηση)
 13. Επιστροφή δανείου στο Τ.Π.Δ. (–> εισήγηση)
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (–> εισήγηση)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2014

Άνδρος 13-11-2014

Αριθ. Πρωτ.:11782

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη ώρα 14.30 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με ΠΝΑ για συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 2015-2016.
 2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Άνδρου
 3. Έγκριση μετακίνησης και φιλοξενίας μπάντας μουσικού συλλόγου Άνδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής (14-11-2014)

Άνδρος 12-11-2014

Αριθ.Πρωτ:3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν.3852/2010,σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στις 14 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.Εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Posted in Εκτελεστική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά