Ακολουθούν άλλες αποφάσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες:Πρόσκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, 23-3-2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

τηλ.: 2282041855 fax: 2282041630

Άνδρος 19/3/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Μπατσίου του Δήμου Άνδρου, στο Μπατσί, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 1: Τουριστική προβολή στο whoiswho.

ΘΕΜΑ 2: Προβολή μέσω της εφαρμογής UrboTour.

ΘΕΜΑ 3: Καθορισμός θεμάτων προς εξέταση από τις Ομάδες Εργασίας.

Παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, να ενημερώσει έγκαιρα, στο mail: akolitsa@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 2282041855, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος (άρθρο 4 του Κανονισμού της Επιτροπής).

Η Πρόεδρος

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Εντ. Δημ. Σύμβουλος

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-3-2015

Άνδρος 18-3-2015Αριθ. Πρωτ.:2226

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Άνδρου —> εισήγηση
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Γαυρίου —> εισήγηση
 3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Γαυρίου —> εισήγηση
 4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Γαυρίου —> εισήγηση
 5. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Κοχύλου —> εισήγηση
 6. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Κοχύλου —> εισήγηση
 7. Προέγκριση ίδρυσης καντίνας και άδεια τοποθέτησης αυτής. —>εισήγηση
 8. Παράταση εκπόνησης μελέτης «Στατική Ενίσχυση Πύργου Μπίστη Μουβελά». —> εισήγηση
 9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. «Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στο Νειμποργιό» —> εισήγηση
 10. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών —> εισήγηση
 11. Συγκρότηση επιτροπής άχρηστων αντικειμένων —> εισήγηση
 12. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τέλους διαμονής παρεπιδημούντων —> εισήγηση
 13. Απαλλαγή τελών ύδρευσης του Λόχου Εθνοφυλακής —>εισήγηση
 14. Συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες, ιστοσελίδες —> εισήγηση
 15. Παραχώρηση χρήσης χώρου για ανέγερση οικ. τάφου —> εισήγηση
 16. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου κατασκευής αποχέτευσης Τ.Κ.Στενιών. —> εισήγηση
 17. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου» —> εισήγηση
 18. Προγραμματική Σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωσης Α.Ε. —>εισήγηση
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού —>εισήγηση
 20. Απευθείας ανάθεση έργου «αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού Μπατσίου» —> εισήγηση
 21. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης δομών του Δήμου Άνδρου
 22. Τουριστική προβολή του Δήμου στο WHOISWHO —>εισήγηση
 23. Τουριστική προβολή του Δήμου μέσω εφαρμογής URBOTOUR —>εισήγηση
 24. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων —>εισήγηση
 25. Έγκριση δαπανών —>εισήγηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ: Πρόσκληση συνεδρίασης στις 13-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου

Μπατσί, 9/3/2015

Αριθ. Πρωτ.: 1854

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Μπατσίου, σε συνεδρίαση στις 13 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός πιάτσας ταξί.
 2. Αίτηση Δ. κ΄ Θ. Παπαδόπουλος Ο.Ε. για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
 3. Αίτηση Δεκαβάλλας κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα «Σκάλα».
 4. Αίτηση Δεκαβάλλας κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα «Μαστέλο».
 5. Αίτηση κ. Ι. Φωτίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα «Δελφίνια».
 6. Αίτηση Ι. Κοντοβασίλη για τοποθέτηση χειραγωγών.
 7. Αίτηση Μ. Μαρινάκη για τοποθέτηση χειραγωγών.

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου

Κωνσταντίνος Πετρίσης

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-3-2015

Άνδρος 6-2-2015

Αριθ. Πρωτ.:1822

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. ΧΥΤΥ Ν. Άνδρου παρουσία εκπροσώπου του συνεργαζόμενου μελετητικού γραφείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/2015 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου

Στο Γαύριο και στο δημοτικό κατάστημα Γαυρίου, του Δήμου Άνδρου, σήμερα την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 20/2/2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Θέμα 4: Κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου.
Αριθ. Αποφ.: 10/2015

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 21 τακτικών μελών, ευρέθησαν:
Παρόντες:                                                                                  Απόντες:

 1. Ελένη Πολίτου Πρόεδρος
 2. Δημήτρης Λάσκαρης Αντιδήμαρχος
 3. Ανδρονίκη Μαμάη Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 4. Ιωάννης Καπάκης Δημ. Σύμβουλος
 5. Αθηνά Μακρή Δημ. Σύμβουλος
 6. Όλγα Καραγιάννη
 7. Αριστοτέλης Αστράς
 8. Αριάνα Μασέλου
 9. Μαριάννα Απέργη
 10. Στέλιος Πολυκράτης
 11. Ειρήνη Δάμπαση
 12. Φίλιππος Περάκης
 1. Ιάκωβος Σκόρδος Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 2. Νικόλαος Μουστάκας
 3. Βούλα Μανδαράκα
 4. Νικόλαος Λαούδης
 5. Ιωάννα Χαλά
 6. Ρούλα Καλογρίδου
 7. Ιωάννης Κατσιλίβας
 8. Αντώνης Περτέσης
 9. Μπάμπης Χώνας
Επίσης, στη Συνεδρίαση, αυτή παρίσταντο και τα αναπληρωματικά μέλη: Αθηνά Τσατσομοίρου και Άννα Βολίκα χωρίς δικαίωμα ψήφου, διότι παρίσταντο τα τακτικά τους μέλη.

Στη συνεδρίαση παρίσταντο ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσιος Σουσούδης και η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Μαμάη.

Για τα πρακτικά η υπάλληλος κ. Ανδριανή Κολίτσα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι, μετά από την υπ΄ αριθ.: 2/2014 Απόφαση της Επιτροπής Τουρισμού, τις από 15/1/2015 και 4/2/2015 επιστολές μας προς τα μέλη της Επιτροπής για την υποβολή σχετικών προτάσεων σχετικά με την κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου και έχοντας υπόψη της προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους κ.κ. Νίκη Κουρτέση, Ειρήνη Δάμπαση, Μαριάννα Απέργη, Δέσποινα Τούντα, Γιάννη Κατσιλίβα, Αριάνα Μασέλου, Φίλιππο Περάκη και Όλγα Καραγιάννη, πρέπει να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές κωδικοποιημένες, προσθέτοντας και προτάσεις δικές της, ώστε να καταρτιστεί η Ατζέντα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τη Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την εισήγηση με τις σχετικές προτάσεις και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Εγκρίνει την κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ:

 • Διατύπωση ξεκάθαρων στόχων της Επιτροπής για τον τουρισμό αλλά και γενικά για τις επιδιώξεις της.
 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και την ταυτότητα της Άνδρου (στατιστικά στοιχεία, βιβλιογραφία, καταγραφή υποδομών και πόρων για τον τουρισμό).
 • Διατύπωση στόχων προς επίτευξη:

Εντοπισμός ειδών θεματικού τουρισμού (πολιτιστικού περιπατητικού, θρησκευτικού γαστρονομικού, αθλητικού, θαλάσσιου τουρισμού κ.α.) που πρέπει να προβληθούν περισσότερο, ανάλογα και με τις αγορές που απευθυνόμαστε.

Εντοπισμός αγορών – στόχων που θα εξασφαλίζουν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (π.χ. Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία, Ισραήλ κ.α. ).

 • Καταγραφή προβλημάτων σχετικά με την επίτευξη των στόχων, αξιολόγηση τους και καταγραφή των μέσων προς επίτευξη στόχων (πόροι, άνθρωποι μέσα), με τη δημιουργία βάσης δεδομένων προς χρήση από τα μέλη της Επιτροπής. Χρονοδιάγραμμα για επίτευξη στόχων
 • Σύνδεση τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα της Άνδρου και ωφέλειας των οικισμών από τον τουρισμό (προώθηση τοπικών προϊόντων, ανάδειξη χωριών κ.α.)
 • Κατάρτιση 6 μηνιαίων απολογισμών για τα πεπραγμένα της Επιτροπής, ενημέρωση των μελών.
 • Ενημέρωση των επαγγελματικών φορέων και της Επιτροπής, για την πρόοδο των έργων του Δήμου (Βιολογικών καθαρισμών, υδροδότηση κ.α.), που αφορούν και τον τουρισμό.
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με επαφές από το χώρο του τουρισμού.
 • Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των μελών, ανάρτησης βοηθητικών εγγράφων, αποστολή σχετικής αλληλογραφίας.
 • Σύνδεση ενεργειών με διαθέσιμο προϋπολογισμό και κατανομή μεταξύ των δράσεων.
 • Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας της Άνδρου Καθιέρωση ενιαίας γαστριμαργικής ταυτότητας για τις επιχειρήσεις εστίασης του νησιού (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ) με χαρακτηριστικό το «Τοπική Κουζίνα Άνδρου: χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα ανωτέρας ποιότητας
 • Ενεργοποίηση των ΝΕΩΝ. Ενεργοποίηση των μαθητών και σπουδαστών του νησιού για κατάθεση προτάσεων και ενεργοποίηση εθελοντικής δράσης για τον τουρισμό. Με διαγωνισμό και επιβράβευση από φορείς.

ΠΡΟΒΟΛΗ:

 • Δημιουργία Εικαστικής Ταυτότητας Προορισμού:-Σχεδιασμός βασικού λογότυπου επικοινωνιακής ταυτότητας προορισμού -LogoKit (εφαρμογές λογοτύπου) -Σχεδιασμός Εφαρμογών για Sub-Brands (Τουριστικά Αξιοθέατα, Προϊόντα & Υπηρεσίες).
 • Αναζήτηση εταιρείας, για την ταυτότητα του νησιού και για την κατασκευή νέου site, για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του νησιού ή Ανασχεδιασμός κεντρικού InternetPortalANDROS.grμε αμιγώς τουριστικό προσανατολισμό και προβολή των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο κεντρικό αυτό Portal στο οποίο θα συνδέονται με σχετικά link, τα ανάλογα website κάθε νόμιμου τουριστικού φορέα του νησιού και θα παρέχονται πλήθος πληροφοριών μετακίνησης, διαμονής, εστίασης, διασκέδασης, δραστηριοτήτων κλπ – Η σύνδεση του Andros.gr με τον Δήμο Άνδρου να είναι η ύπαρξη του σχετικού link andros.gov.gr που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου στους δημότες του. – Εικαστικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική Περιεχομένου -Βελτίωση Υφισταμένων και δημιουργία νέων κειμένων- Μετάφραση περιεχομένου σε τουλάχιστον 3-4 γλώσσες. Π.χ. Ιστοσελίδα της marketingGreece, που ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο website στην κατηγορία ‘BesttravelandHospitality”.
 • Τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ για την Άνδρο στα κανάλια με χαμηλά κόστη και διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής του νησιού, από χορηγίες των ανδριώτικων site ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να γίνει διαφήμιση χωρίς κόστη.
 • Το «ΦΕΤΟΣ ΠΑΜΕ ΑΝΔΡΟ» πρέπει να γίνει το σλόγκαν με το οποίο θα διαφημίζεται η Άνδρος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
 • Πρέπει να μαθευτεί η Άνδρος στο εξωτερικό και όχι μόνο με τις τουριστικές εκθέσεις. Προβολή με λεωφορεία (όπως έκαναν στο Λονδίνο τα νησιά Σαντορίνη και Μύκονος) (http://www.londonbusadvertising.com/?gclid=CNvhwt7BlsMCFScXwwodiggAlQ) . Να μάθουμε το κόστος και να επιμεριστεί σε όλους τους επαγγελματίες του νησιού, για την προβολή μας σε Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία).
 • Πρόσκληση δημοσιογράφων.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, συνδέοντας τους στόχους με την επιλογή εκθέσεων, με την συμμετοχή μελών και εκπροσώπων του Δήμου. Κατάθεση απολογιστικής αναφοράς και έκδοση Δελτίου Τύπου.
 • Συνεργασία με υπάρχουσες προσπάθειες σε θέματα τουρισμού π.χ. κατάλογος επαγγελματιών, εφαρμογή discoverAndros, στα κινητά κα..
 • Να συνδυαστεί, η Άνδρος με το citybrake, λόγω κοντινής απόστασης του νησιού.
 • Εντοπισμός χορηγών για την εξασφάλιση πόρων για την εκτύπωση υλικού και κάλυψη εξόδων προβολής στο εξωτερικό.
 • Σύσταση τριμελούς ομάδας για τις τουριστικές εκθέσεις ώστε να υπάρχει συνεχείς παρουσία στα περίπτερα των εκθέσεων.
 • Έκδοση φυλλαδίων της Άνδρου και σε άλλες γλώσσες, όπως (γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά κ.α.).
 • Έκδοση φυλλαδίου με τα τουριστικά καταλύματα.
 • Έκδοση φυλλαδίου για θεματικό τουρισμό με ένθετα για κάθε μορφή.
 • Έκδοση χάρτη της Άνδρου, όπου θα αποτυπώνονται τουριστικές πληροφορίες (μονοπάτια, μοναστήρια, αξιοθέατα, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κ.α.).
 • Ενιαία Προβολή στα ταξί και λεωφορεία. Διαμόρφωση και τοποθέτηση πλαϊνών διακοσμητικών αυτοκόλλητων κατασκευών με το λογότυπο της Άνδρου
 • Συνεργασία και αξιοποίηση γνωριμιών με κατάλληλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή καταστάσεις που συνδέονται με το νησί, ώστε να προβάλλουμε την εμπειρία που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ταξίδι στη Άνδρο. (π.χ. ταινία Μικρά Αγγλία).
 • Δημιουργία ενιαίας μορφής σακούλας επιχειρήσεων. Διαμόρφωση και Καθιέρωση ενιαίας μορφής εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Άνδρου σε εμπορικά καταστήματα και χώρους παροχής υπηρεσιών. π.χ. κοινές σακούλες και περιτυλίγματα σε εμπορικά και τουριστικά μαγαζιά με το λογότυπο της Άνδρου

ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

1. Γενικά:

 • Βελτίωση βασικών υποδομών (π.χ. ύδρευση, φωτισμός, σήμανση κ.α.)
 • Καθαρισμοί παραλιών πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
 • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλες τις παραλίες του Δήμου.
 • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στους δρόμους των οικισμών.
 • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα δημόσια κτίρια και σχετικών ενημερωτικών εντύπων
 • Καθαρισμός πεζόδρομων και πεζοδρομίων εντός των οικισμών από ακαθαρσίες αδέσποτων.
 • Αναβάθμιση των οδικών συγκοινωνιών, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες, με ανάρτηση ημερήσιων δρομολογίων. Σύνδεση περιοχών όπου δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ανοικτός διαγωνισμός για τις μετακινήσεις με το ΚΤΕΛ του νησιού με ανάρτηση ημερήσιων δρομολογίων ή πιθανή επιδότηση για δρομολόγια και περιοχές όπου δεν υπάρχει σύνδεση και οικονομικές κυρώσεις για τη μη τήρηση συμβολαίων.
 • Δημιουργία συγκεκριμένου χώρου πώλησης προϊόντων (και βιολογικών) των πλανόδιων αγροτών. (έχει εκδοθεί η απόφαση 213/2014 Δ.Σ. όπου καθορίστηκαν οι χώροι).
 • Τοποθέτηση επιδαπέδιων μεγάλων χαρτών της Άνδρου (2Μ Χ 2Μ) με όλα τα αξιοθέατα αποτυπωμένα (πλατείες, είσοδος πόλης, παραλίες, εκκλησίες, κλπ).
 • Επανεξέταση ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη δυνατή ανταπόκριση με τις αφίξεις εξωτερικού.
 • Σήμανση της Άνδρου (με δίγλωσσες πινακίδες).
 • Σήμανση με ενημερωτικές πινακίδες – χάρτη στο λιμάνι, για την πληροφόρηση των επισκεπτών του νησιού για τους οικισμούς, παραλίες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, Αστυνομικό Τμήμα, Κέντρο Υγείας κλπ.).
 • Δημιουργία Πινακίδων Κατεύθυνσης – Ανάδειξης Περιοχών & Επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Τοποθέτηση πινακίδων σε τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της Άνδρου με την κατεύθυνσης επιχειρήσεων με ενιαία μορφή για την ενημέρωση και σωστή κατεύθυνση των επισκεπτών. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η άναρχη τοποθέτηση επιγραφών από τις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων και όχι μόνο των παραλιακών. Οι πινακίδες κατεύθυνσης θα πρέπει να δημιουργηθούν από υλικό προσαρμοσμένο στον παραδοσιακό οικισμό (ξύλο ή σφυρήλατο μέταλλο), ενώ μπορεί να γίνει ζωγραφική απεικόνιση των ονομάτων και του είδους των επιχειρήσεων από Ανδριώτες ζωγράφους.
 • Σηματοδότηση και ανάδειξη πεζοπορικών μονοπατιών(υπάρχει φορέας που ασχολείται με αυτό. Προώθηση, ανάδειξη και διευκόλυνση των δράσεων).

2. Καταγραφή θεμάτων υποδομής ανά περιοχή:

α) Δημοτική Ενότητα Άνδρου:

 • Αξιοποίηση του παλιού ελικοδρομίου και μετατροπή του σε σύγχρονη παιδική χαρά / αθλητικές δραστηριότητες και ταυτόχρονη κατάργηση της παιδικής χαράς του Νειμποριού και μετατροπή της σε πάρκινγκ.
 • Φωταγώγηση του δρόμου και των σκαλοπατιών που συνδέουν το κέντρο της Χώρας από το στενό του Στρατή έως τα πρώτα εστιατόρια της περιοχής παλιού ελικοδρομίου.
 • Δενδροφύτευση αριστερά και δεξιά του δρόμου στην είσοδο της Χώρας.
 • Δενδροφύτευση από τα πευκάκια έως την Αστυνομία όπου υπάρχουν πολλά κενά, ώστε να ομορφύνει η είσοδος της πόλης.
 • Δημιουργία ξύλινης πεζογέφυρας που θα ενώνει το πάρκινγκ της Θεοσκέπαστης με την παραλία Παραπορτίου.
 • Δημιουργία ποδηλατοδρόμου στη περιοχή Παραπόρτι.

β) Δημοτική Ενότητα Κορθίου:

 • Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Κοχύλου
 • Οδική Σήμανση για την παραλία « γριάς πήδημα»
 • Ανάδειξη περιστεριώνων, παραδοσιακών αλωνιών, νερόμυλους και ανεμομύλους και προβολή τους
 • Ανάδειξη μοναστηριών που δεν λειτουργούν σε επισκέψιμα

γ) Δημοτική Ενότητα Υδρούσας:

 • Συνέχιση πεζόδρομου και φωτισμός από παραλία Λιόπεσι προς Μπατσί – Διαμόρφωση ποδηλατόδρομου με σχετική σήμανση.
 • Φωτισμός Πύργου Αγίου Πέτρου και σήμανση πρόσβασης σε αυτόν, καθώς και προώθηση της αναστύλωσης του.
 • Λειτουργία και επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου Υψηλής.
 • Αποκατάσταση παραλίας Λύκειο Μπατσίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1. Γενικά:

 • Σύνταξη κώδικα δεοντολογίας τόσο για τους τουρίστες όσο και τις επιχειρήσεις της Άνδρου
 • Γραμμή υποστήριξης τουριστών (helpline), καταγραφής παραπόνων, ή /και ηλεκτρονική υπηρεσία (Δημιουργία forum ανταλλαγής τουριστικών ιδεών και προτάσεων, στα πλαίσια της αξιοποίησης των απόψεων και ιδεών φίλων και επισκεπτών του Άνδρου, π.χ. δημιουργία ηλεκτρονικού forum σαν τμήμα του Andros.gr αλλά και σε αυτόνομη σελίδα στο διαδίκτυο).
 • Λειτουργία Γραφείων Τουριστικών πληροφοριών (Γαύριο, Μπατσί, Άνδρο, Κόρθι), όπου θα παρέχεται εγκεκριμένο προωθητικό και ενημερωτικό υλικό. (έχει ήδη δρομολογηθεί).
 • Έρευνα ικανοποίησης τουριστών (με ερωτηματολόγιο)
 • Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου για θέματα ανακύκλωσης, ποιότητας θαλασσίων υδάτων κ.α.
 • Συνεχή ενημέρωση για τις μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων, πόσιμων και θαλασσίων.
 • Δημιουργία έντυπου marketresearchfeedback επισκεπτών (με προτάσεις των επισκεπτών της Άνδρου για την ανάδειξη τάσεων, υποδείξεων, παρατηρήσεων, επιβραβεύσεων και κατακρίσεων για το τουριστικό προϊόν και τις επιμέρους υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται στο νησί).
 • Τοποθέτηση σε όλα τα καταλύματα της Άνδρου, του ενιαίου (Νέου) εντύπου με πληροφορίες για αξιοθέατα και χάρτη του νησιού.

2. Καταγραφή θεμάτων ανά περιοχή:

α) Δημοτική Ενότητα Άνδρου:

 • Κινητοποίηση εκ μέρους του Δήμου της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Άνδρου, για καθορισμό κανονισμών ωραρίου καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο, έτσι ώστε τα καταστήματα να παραμένουν ανοικτά και τα απογεύματα.
 • Οι εκκλησίες την τουριστική περίοδο, να μένουν τα πρωινά ανοικτές για προσκύνημα, διότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση γκρουπ (π.χ. με Κυπρίους).
 • Να δοθεί χώρος για καντίνα στην παραλία Παραπορτίου.
 • Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και μείωση της εποχικότητας.

β) Δημοτική Ενότητα Κορθίου:

 • Αθλητικός τουρισμός διοργάνωση τουρνουά
 • Ρύθμιση σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο θέσεων πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι Κορθίου
 • Διερεύνηση για δημιουργία οργανωμένης παραλίας στο Κόρθι.

γ) Δημοτική Ενότητα Υδρούσας

 • Λειτουργία τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

 • Να διεξαχθεί σεμινάριο τουρισμού για τους άμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματίες του νησιού (με θέματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς, εμφάνισης, αντιμετώπισης φορτισμένων πελατών, αγγλικής γλώσσας, εξοικονόμηση πόρων, προώθηση των πωλήσεων κλπ.) για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (π.χ. Σεμινάριο Γαστρονομικού Τουρισμού, Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων).

Ειδικές Δράσεις

 • Δημιουργία εκπτωτικής κάρτας επισκέπτη Δημιουργία ειδικής ενιαίας εκπτωτικής κάρτας για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της Ανδρου (Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, εμπορικά και τουριστικά καταστήματα κλπ). Ο κάτοχος της κάρτας αυτής θα μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από την συνδιαλλαγή του με οποιαδήποτε συμβεβλημένη επιχείρηση του νησιού που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα μπορεί να ωφελείται από συγκεκριμένες προσφορές και ειδικά προνόμια (π.χ. δωρεάν διανυκτερεύσεις, δωρεάν γεύματα ή ποτά κλπ).
 • Δημιουργία ειδικών πακέτων διαμονής-διασκέδασης. Δημιουργία και προβολή ειδικού πακέτου τιμών για το Καλοκαίρι 2015 με ειδικές τιμές σε Διαμονή, Εστίαση, Διασκέδαση ανάλογο με την ημέρα προσφοράς της Αθήνας (κάθε Τρίτη ειδικές τιμές) Ανάδειξη του πακέτου σε ΜΜΕ και ιδιαίτερα σε Social Media (facebook, tweeter).

ΙΙ. Θέματα της Ατζέντας θα δίνονται προς επεξεργασία στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας που συστάθηκαν με την 7/2015 απόφαση της Επιτροπής και η ατζέντα θα ανανεώνεται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 10/2015

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Ελένη Πολίτου

Τα μέλη

Η Γραμματέας

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

Ελένη Πολίτου

Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , | Σχόλια κλειστά