Ακολουθούν άλλες αποφάσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες:Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, 9-4-12

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Χώρα, Τ.Κ. 84500 Άνδρος τηλ. 2282361235 fax. 22820.22808

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 9 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Άνδρου που θα διεξαχθεί στο                                                           Δημοτικό Κατάστημα Γαυρίου Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας (Γαύριο Τ.Κ. 84501 Άνδρος), προκειμένου να συζητηθεί το θέμα «Διοργάνωση Ποδηλατικού Γύρου Άνδρου – Προγραμματισμός Αθλητικών Εκδηλώσεων 2012» και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Άγγελος Ψήτος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Μαγουλά, Αντιδήμαρχο
 2. Μαρία Βασιλοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Καπετάν Θεολόγου, Δημοτικό Σύμβουλο
 3. Ειρήνη Πανταζή, Δημοτική Σύμβολο, με αναπληρωματικό τον Ελευθέριο Λαούδη, Δημοτικό Σύμβουλο
 4. Κυριάκος Θωμάς, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Θεοδόση Σουσούδη, Δημοτικό Σύμβουλο
 5. Ιωάννης Μαλταμπές, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Χρήστο Παπαχρήστου, Δημοτικό Σύμβουλο
 6. Στέλιος Πολυκράτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Μπατσίου με αναπληρωματικό τον Στράτο Κολοβό
 7. Γιώργος Κοντός, Εκπρόσωπος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χώρας
 8. Ιωάννης Χαλάς, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εστιατόρων και Καφεστιάσεων Χώρας
 9. Αντώνης Περτέσης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Επαγγελματιών Κορθίου
 10. Μπάμπης Χώνας, Εκπρόσωπος Επαγγελματιών Γαυρίου
 11. Βασίλης Χαλάς, Εκπρόσωπος Επαγγελματιών Μπατσίου
 12. Φίλιππος Περράκης, πολίτης
 13. Αντώνιος Κοπελάκης, πολίτης
 14. Κυριάκος Μουστάκας, πολίτης
 15. Νικόλαος Μ. Μουστάκας, πολίτης
 16. Μαρία Κορρέ, πολίτης
 17. Μαρία Μαργέτη, πολίτης
 18. Ιωάννα Χαλά, πολίτης
 19. Γεώργιος Στεφάνου, πολίτης

 

Κοιν.1. Δήμαρχο Άνδρου κ. Ιωάννη Γλυνό

2. Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Πολιτισμού, Ελευθέριος Μπάλλα

Σημείωση Τα τακτικά μέλη φέρουν την ευθύνη ενημέρωσης των αναπληρωματικών τους

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Κλήρωση για ανάδειξη επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άνδρος, 03 Απριλίου 2012

Αριθ.Πρωτ.   3579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ” αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ” αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/05.

Γνωστοποιούμε ότι  την Παρασκευή 06-04-2012, ώρα 10.00 θα διεξαχθούν οι κληρώσεις για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν

 1. την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΝΔΡΟΥ».

2.  την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος ΕΣΠΑ» της πράξης «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Λυμάτων και Αγωγών Μεταφοράς Δ. Άνδρου»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

    Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &

    Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Γκλάρας

Πολιτικός Μηχανικός

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5-4-2012

Άνδρος, 30/3/2012

Αριθ. Πρωτ.: 3454

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Άνδρου, στις 5 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση πιστώσεων
 2. Ανάθεση σε δικηγόρους
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος προμήθειας δεματοποιητή
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης για προμήθεια πλαστικών σωλήνων (δεν συζητήθηκε στη προηγούμενη)
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης για την Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων (δεν συζητήθηκε στη προηγούμενη)
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αντλιών (δεν συζητήθηκε στη προηγούμενη).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άνδρος 22-03-2012

Αριθ.Πρωτ. 20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)  Περί έγκρισης εξόφλησης τιμολογίων σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Posted in Σχολικές Επιτροπές | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Άνδρος 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ.: οικ. 2484

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              ΠΡΟΣ:

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

 • Κούλουθρο Ιωάννη
 • Θεοδωράκη Αδαμάντιο
 • Διαπούλη Αριστοτέλη
 • Μακρή Αθηνά
 • Μαραβελή Σταμάτιο
 • Πανταζή Ειρήνη

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Άνδρου την 21η  του μηνός Μαρτίου  Έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα  θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α” 87).

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση κανονισμού παραλιών

ΘΕΜΑ 2ο: Δημοπράτηση παραλιών

ΘΕΜΑ 3ο: Προέγκριση «Γραφείου Τελετών» Κ. Ευστρατιάδη (Μεσαριά)

ΘΕΜΑ 4ο: Προέγκριση καταστήματος «Μανικιούρ- Πεντικιούρ» S. Stefanova (Αλαδινού)

ΘΕΜΑ 5ο: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ  «Σνακ Μπαρ» Ι. Σπίρη (Όρμος Κορθίου)

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάκληση  άδειας λειτουργίας Φυρίου (Μπατσί)

ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθέτηση καντίνας στο γήπεδο 5Χ5 Παραπορτίου , Κασιδώνης Χαρίλαος

ΘΕΜΑ 7ο: Προέγκριση τροχήλατης καντίνας στο Νειμποριό, Μηλαίος Κων/νος

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ελευθέριος Μπάλλας

                                                                Αντιδήμαρχος                                                           

Posted in Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά