Διαγωνισμός «ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΆΝΔΡΟΥ»

Ανακοινώνεται οτι έχει προκηρυχθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για το έργο:

«ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΆΝΔΡΟΥ«

 

Σημειώνεται οτι για υποβολή προσφοράς, είναι απαραίτητη η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανδρου.

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Διαγωνισμός «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»

Ανακοινώνεται οτι έχει προκηρυχθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ«, με το σύστημα μελέτη και κατασκευή.

 

Σημειώνεται οτι για υποβολή προσφοράς, είναι απαραίτητη η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανδρου.

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Δημόσια διαβούλευση «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Άνδρου»

=======================================================================
Η περίοδος διαβούλευσης τελείωσε. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν.
=======================================================================

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο:

«Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Άνδρου«.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες και στη συνέχεια θα προωθηθεί στον αρμόδιο φορέα (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) γιά έγκριση.

Γιά να διαβάσετε το σχέδιο το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού, επιλέξτε τους συνδέσμους που ακολουθούν:

===> Σχέδιο Διακήρυξης, μέρος Α <===

===> Σχέδιο Διακήρυξης, μέρος Β <===

===> Σχέδιο Διακήρυξης, μέρος Γ <===

Γιά συμμετοχή στη διαβούλευση και αποστολή παρατηρήσεων ή/και προτάσεων, χρησιμοποιείστε το e-mail μας (ty@andros.gr), το fax (2282022808) ή χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11-10-2011

Άνδρος, 7/10/2011

Αριθ. Πρωτ.: 13096

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις  11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πιστώσεων
  2. Ανάθεση εκτέλεσης έργων
  3. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για προσφυγή στο ΣΤ ΄Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της σύμβασης «Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου».
  4. Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού «Εργασίες διαχείρισης των απορριμμάτων Δήμου Άνδρου».
  5. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged | Σχόλια κλειστά

Προκηρύξεις για την πλήρωση 49 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

>>> Προκηρύξεις για την πλήρωση 49 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων <<<

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά