Ακολουθούν άλλες αποφάσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες:Δημοτικό Συμβούλιο 12-3-2012

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, 15-3-12

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Χώρα, Τ.Κ. 84500 Άνδρος τηλ. 2282361235 fax. 22820.22808

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 15 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Άνδρου που θα διεξαχθεί στο                                                           Δημαρχείο Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη, Χώρα Άνδρου Τ.Κ. 84500 Άνδρος),, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

 

ΘΕΜΑ 1:  Συμμετοχή του Δήμου Άνδρου στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού «NEXUS» (29.3 έως και 1.4.2012) που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο ΜΕC Λεωφ. Λαυρίου 301 Παιανία, διοργάνωση EUROPEAN EXPO.

 

ΘΕΜΑ 2: Διάθεση αποθηκευτικού χώρου για το υλικό (έντυπο και ψηφιακό) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 

ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Άγγελος Ψήτος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Μαγουλά, Αντιδήμαρχο
 2. Μαρία Βασιλοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Νικόλαο Καπετάν Θεολόγου, Δημοτικό Σύμβουλο
 3. Ειρήνη Πανταζή, Δημοτική Σύμβολο, με αναπληρωματικό τον Ελευθέριο Λαούδη, Δημοτικό Σύμβουλο
 4. Κυριάκος Θωμάς, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Θεοδόση Σουσούδη, Δημοτικό Σύμβουλο
 5. Ιωάννης Μαλταμπές, Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό τον Χρήστο Παπαχρήστου, Δημοτικό Σύμβουλο
 6. Στέλιος Πολυκράτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Μπατσίου με αναπληρωματικό τον Στράτο Κολοβό
 7. Γιώργος Κοντός, Εκπρόσωπος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χώρας
 8. Δημήτρης Λάσκαρης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Εστιατόρων και Καφεστιάσεων Χώρας
 9. Αντώνης Περτέσης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Επαγγελματιών Κορθίου
 10. Μπάμπης Χώνας, Εκπρόσωπος Επαγγελματιών Γαυρίου
 11. Βασίλης Χαλάς, Εκπρόσωπος Επαγγελματιών Μπατσίου
 12. Φίλιππος Περράκης, πολίτης
 13. Αντώνιος Κοπελάκης, πολίτης
 14. Κυριάκος Μουστάκας, πολίτης
 15. Νικόλαος Μ. Μουστάκας, πολίτης
 16. Μαρία Κορρέ, πολίτης
 17. Μαρία Μαργέτη, πολίτης
 18. Ιωάννα Χαλά, πολίτης
 19. Γεώργιος Στεφάνου, πολίτης

 

Κοιν.1. Δήμαρχο Άνδρου κ. Ιωάννη Γλυνό

2. Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Πολιτισμού, Ελευθέριος Μπάλλα

Σημείωση Τα τακτικά μέλη φέρουν την ευθύνη ενημέρωσης των αναπληρωματικών τους

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Χώρα, Τ.Κ. 84500 Άνδρος τηλ. 2282361235 fax. 22820.22808

Προς: τα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών   Διαφορών και Αμφισβητήσεων

 • κ. Μαργαρίτα Κορκοδείλου
 • κ. Αριστοτέλη Αστρά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

και ώρα 2.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη),

προκειμένου να συζητηθούν θέματα  αρμοδιότητα της

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

Άνδρος, 9 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Posted in Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13-3-2012

Άνδρος  9/3/2012

Αριθ. Πρωτ.: 2186

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Άνδρου, στις 13 Μαρτίου 2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση πιστώσεων
 2. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010, Δήμου Κορθίου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-3-2012

Ανδρος 8-3-2012

Αριθ.Πρωτ.2181

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 12 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ. Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε.

 2. Έγκριση παραχώρηση τμήματος οικοπέδου στο Συνετί.

 3. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμων Άνδρου-Τήνου

 4. Υποβολή πρότασης για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Άνδρου

 5. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων

 6. Παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Μπατσίου.

 7. Παραχώρηση τμήματος παραλίας Ζόργκου.

 8. Συμμετοχή σε Διεθνή έκθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά