Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-10-2011

Άνδρος 26-9-2011

Αριθ.Πρωτ.12617

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 4 Οκτωβρίου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης
 2. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας & έναρξη εφαρμογής του
 3. Ορισμός υπευθύνου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας
 4. Υποβολή φακέλου διαχειριστικής επάρκειας
 5. Έγκριση Οργανογράμματος του Δήμου Άνδρου
 6. Διαδημοτική συνεργασία με Δήμο Τήνου για θέματα Πολεοδομίας
 7. Εξέταση ένστασης Κ.Χ.ΑΤΕ για διάλυσης σύμβασης.
 8. Εξέταση ένστασης Κ.Χ.ΑΤΕ για αποζημίωση ζημιών.
 9. Διαμόρφωση οικοπέδου όπισθεν Νηπιαγωγείου Χώρας.
 10. Λύση Παιδικού Σταθμού πρώην Δήμου Άνδρου
 11. Καθορισμός ποσού τροφείων Παιδικού Σταθμού.
 12. Καθορισμός ιδιοκτ.Δήμου στην περιοχή Αγ.Τριάδα Κορθίου & παραχώρηση χρήσης ύδατος.
 13. Κατανομή πίστωσης σε σχολικές επιτροπές.
 14. Ανάθεση υπηρεσιών «εργασίες μεταφοράς μαθητών» με διαπραγμάτευση.
 15. Παράταση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΕΔ.
 16. Ολοκλήρωση σύμβασης της ΣΟΥΚΟΣ ENVIROMENTAL
 17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 18. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 19. Έγκριση δαπανών
 20. Πρόγραμμα LIFE
 21. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής ΚΠΕ Κορθίου
 22. Χαρακτηρισμός δρόμου στον οικισμό Συνετίου
 23. Παράταση περαίωσης ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Άνδρου»
 24. Έγκριση οριστικής παραλαβής έργου  Βελτίωση Βασικού δικτύου Υδρούσας
 25. Κήρυξη του προμηθευτή «προμήθειας λαμπτήρων»  έκπτωτου
 26. Τροποποίηση απόφασης ορισμού Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, αναρτώνται οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης:

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5-9-2011

Άνδρος 1-9-2011
Αριθ.Πρωτ.: 11712

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  5 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών υπηρεσιών.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αγωγών διάθεσης των λυμάτων Δ.Άνδρου».
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης έργου «Αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια Ακαθάρτων Χώρας Δήμου Άνδρου».
 4. Ψήφιση πιστώσεων
 5. Ανάθεση εκτέλεσης έργων
 6. Ανάθεση μεταφοράς υπολειμμάτων της διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Άνδρου.


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Δημοτικό Συμβούλιο 30-8-2011

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 και στη συνέχεια θα προωθηθεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου Ανδρου γιά ψήφιση και ενεργοποίηση.

Γιά να διαβάσετε το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

===> Κανονισμός Καθαριότητας ===> (αρχείο pdf)

Γιά συμμετοχή στη διαβούλευση και αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων, χρησιμοποιείστε το e-mail μας (dimos@andros.gr) ή χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά